Övriga konsulttjänster

Utveckling

 

 

PowerPoint

ANMAQ utvecklar PowerPoint-mallar. Genom smarta val av valbara bildlayouter kan arbetet att skapa en PowerPoint-presentation förenklas radikalt för användarna. ANMAQ har utvecklat PowerPoint-mallar för bland annat Volkswagen Group Sverige, Sveaskog och Hannover Re.

 

Access

ANMAQ utvecklar och supportar också Accessdatabaser. Bland kunderna märks Volkswagen Group Sverige, Sveaskog och ICA Sverige.

 

Power BI

ANMAQ åtar sig även utveckling och support i Power BI.