Projektledning

ProjektProjektledning

Bästa resultat vid utbildning uppnås normalt då utbildningen föregåtts av en förstudie där kursdelatagarnas utbildningsbehov kartlagts.

En projektledarledd utbildningssatsning består normalt av fyra delar:

  • förstudie (målformulering, planering)
  • genomförande av utbildningen
  • uppföljning av utbildningen
  • utvärdering av utbildningen